Izberite rešitev:

DIS Poslovno odločanje Obresti Bilance (AOP) Excel-analize GK-SK Glavna knjiga GK SK Server Zunanji podatki Plačilni promet Potni nalogi Knjiga pošte Blagajna Osnovna sredstva Kadrovska evidenca ePlače Plače javna uprava Plače in drugi prejemki Trgovska knjiga Mini fakturiranje Proizvodnja Materialno poslovanje Sun Sun Sun Sun Sun Sun Veleprodaja Maloprodaja

Posebne rešitve

PROGRAMSKA OPREMA ZA KNJIGOVODSKE SERVISE
Interaktivni demo programa xPla
Navodila za pripravo in uvoz iRek v sistem edavki

 

OSNOVNA SREDSTVA

Modul osnovna sredstva omogoča evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s pridobivanjem, rabo in odtujevanjem osnovnih sredstev.
Omogoča mesečni oz. letni obračun amortizacije ter avtomatsko knjiženje mesečne amortizacije v glavno knjigo.

Program vsebuje:

 • šifrant lokacij, PC in STRM
 • enostaven pregled s pomočjo raziskovalca
 • možnost letne ali mesečne amortizacije
 • možnost vnosa dveh stopenj amortizacije (primerno za podjetja, ki morajo obračunavati amortizacijo tudi po tuji zakonodaji)
 • vnos osnovnih sredstev je omogočen ob knjiženju prejetega računa v Glavni knjigi s saldakonti
 • možnost prenosa amortizacije v GK na osnovi prednastavitev
 • možni so vnosi prevrednotenja v okviru osnovnega sredstva.
 • Inventura os
 • enostaven izračun amortizacije in prenosa podatkov v naslednje leto

Program omogoča naslednje izpise:

 • Kartica OS
 • Knjiga OS
 • Kartica po mesecih
 • Dodatno vlaganje OS
 • Register po statusu OS, po kontu, po grupi, po STRM, po lokaciji,
 • Amortizacija OS kumulativno, po kontih, po mesecih,
 • Inventura po lokaciji, grupi, STRM