Izberite rešitev:

DIS Poslovno odločanje Obresti Bilance (AOP) Excel-analize GK-SK Glavna knjiga GK SK Server Zunanji podatki Plačilni promet Potni nalogi Knjiga pošte Blagajna Osnovna sredstva Kadrovska evidenca ePlače Plače javna uprava Plače in drugi prejemki Trgovska knjiga Mini fakturiranje Proizvodnja Materialno poslovanje Sun Sun Sun Sun Sun Sun Veleprodaja Maloprodaja

Posebne rešitve

PROGRAMSKA OPREMA ZA KNJIGOVODSKE SERVISE
Interaktivni demo programa xPla
Navodila za pripravo in uvoz iRek v sistem edavki

Proizvodnja

BLAGAJNA

Modul blagajniškega poslovanja omogoča vrednostno spremljanje dogodkov gotovinskega plačevanja. Povezan je z glavno knjigo in s saldakonti.To omogoča prenos blagajniških vplačil in izplačil v glavno knjigo in samodejno knjiženje plačil z zapiranjem računov v saldakontih.Poleg zakonsko predpisanih izpisov, kot so vplačilni in izplačilni nalogi ter blagajniški dnevnik je možno izpisati tudi realizacijo po blagajni in spremljati stroškovna mesta.

Program nam omogoča:

  • vnos in izpis blagajniških prejemkov in izdatkov
  • izpis blagajniških dnevnikov
  • možnost vodenja več blagajn
  • izpis realizacije po blagajni (po kontu, strm, datumu)
  • možnost šifriranja opravil, ki se večkrat ponavljajo (npr. plačilo dnevnice) in možnost izpisa realizacije po opravilih
  • možnost kontiranja posameznih opravil
  • prenos blagajne v glavno knjigo s saldakonti in zaklepanje prenesenih dnevnikov

Uporabljamo ga lahko za razna izplačila stroškov zaposlenim, polog iztržka v trgovini, plačila računov.