Izberite rešitev:

DIS Poslovno odločanje Obresti Bilance (AOP) Excel-analize GK-SK Glavna knjiga GK SK Server Zunanji podatki Plačilni promet Potni nalogi Knjiga pošte Blagajna Osnovna sredstva Kadrovska evidenca ePlače Plače javna uprava Plače in drugi prejemki Trgovska knjiga Mini fakturiranje Proizvodnja Materialno poslovanje Sun Sun Sun Sun Sun Sun Veleprodaja Maloprodaja

Posebne rešitve

PROGRAMSKA OPREMA ZA KNJIGOVODSKE SERVISE
Interaktivni demo programa xPla
Navodila za pripravo in uvoz iRek v sistem edavki

XBir - Potni Nalog

POTNI NALOGI

Modul nam omogoča spremljanje potovanj in v zvezi z njimi nastalih stroškov v domači in tuji valuti. Povezan je z modulom glavne knjige in saldakontov.

Funkcije programa:

 • vodenje šifranta relacij, cen goriva, dnevnic
 • enostavni vnos podatkov s prevzemi podatkov iz šifrantov
 • odpiranje potnih nalogov
 • obračun dnevnic in kilometrin
 • obračun deviznih dnevnic
 • obračun ostalih stroškov v domači in tuji valuti
 • možen ročni vnos relacij in prilog k potnemu nalogu
 • izpis potnega naloga in izpis obračuna potnega naloga
 • mesečni obračun potnih nalogov glede na izbrane kriterije
 • prenos potnih nalogov v glavno knjigo na konte stroškov
 • možnost tvorjenja virmanov za izplačilo

 

KNJIGA POŠTE

Knjiga pošte je modul, ki nam omogoča vodenje prejete in izdane pošte. Evidentiramo lahko vse pošiljke, ki so prišle v podjetje, pa tudi tiste, ki smo jih iz podjetja poslali.

Program omogoča:

 • nastavitev šifrantov prejete in izdane pošte (npr. domači račun, tuji račun, pogodba, ...)
 • možnost tvorjenja likvidacij v prejeti pošti
 • možnosti izpisov prejete in poslane pošte v nekem obdobju
 • v knjigi izdane pošte lahko vpišemo tudi številko priporočene pošte, poštnino in druge opombe, ki bi nam pri morebitnem iskanju pošiljk prišle prav