Izberite rešitev:

DIS Poslovno odločanje Obresti Bilance (AOP) Excel-analize GK-SK Glavna knjiga GK SK Server Zunanji podatki Plačilni promet Potni nalogi Knjiga pošte Blagajna Osnovna sredstva Kadrovska evidenca ePlače Plače javna uprava Plače in drugi prejemki Trgovska knjiga Mini fakturiranje Proizvodnja Materialno poslovanje Sun Sun Sun Sun Sun Sun Veleprodaja Maloprodaja

Posebne rešitve

PROGRAMSKA OPREMA ZA KNJIGOVODSKE SERVISE
Interaktivni demo programa xPla
Navodila za pripravo in uvoz iRek v sistem edavki

XBir - Bilance

BILANCE

Produkt omogoča avtomatski prenos podatkov iz glavne knjige v pripravljena računovodska poročila po SRS. Program zbere promet v nekem obdobju na osnovi AOP in ga prenese v predpisan obrazec.

Izpis bilanc na osnovi AOP

Pripravljena imamo poslovna poročila za:

  • Gospodarske družbe - bilanca stanja, izkaz poslovnega uspeha
  • Samostojni podjetniki - bilanca stanja, izkaz uspeha
  • Javne zavode - bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov

Uporabnik lahko na enostaven način samostojno oblikuje tudi poročila po lastnem algoritmu.

Statistika finančnih računov

  • priprava podatkov za potrebe poročanja na Ajpes

 

EXCEL ANALIZE

Program je namenjen avtomatskemu prenosu podatkov iz priljubljene SQL-baze podatkov v Excel obrazce. Osnovni problem pri prenosu podatkov v vrtilno tabelo ali pri direktnem uvozu podatkov je, da se le ti polnijo dinamično, zato je potrebno podatke vedno znova oblikovati in nastavljati formule.

Glavni cilj programa je, da polni podatke na določeno pozicijo v že vnaprej pripravljen obrazec in se trenutno uporablja kot samostojna aplikacija.

Za uspešno uporabo programa je potrebno upoštevati sledeče:

  • pomembno je dobro formulirati zahtevo po podatkih - npr. Če želimo podatek o stanju zalog za ident, moramo vedeti, da potrebujemo še obdobje v katerem želimo stanje, šifro identa in pa skladišče.
  • na osnovi teh podatkov vam v Biromatiku pripravimo funkcijo, ki pa jo stranka lahko uporablja na poljubnih mestih v Excel tabeli

Naloga programa je:

  • odpreti excel datoteko
  • pregledati vse liste
  • zapisati v celico rezultat formule