Izberite rešitev:

DIS Poslovno odločanje Obresti Bilance (AOP) Excel-analize GK-SK Glavna knjiga GK SK Server Zunanji podatki Plačilni promet Potni nalogi Knjiga pošte Blagajna Osnovna sredstva Kadrovska evidenca ePlače Plače javna uprava Plače in drugi prejemki Trgovska knjiga Mini fakturiranje Proizvodnja Materialno poslovanje Sun Sun Sun Sun Sun Sun Veleprodaja Maloprodaja

Posebne rešitve

PROGRAMSKA OPREMA ZA KNJIGOVODSKE SERVISE
Interaktivni demo programa xPla
Navodila za pripravo in uvoz iRek v sistem edavki

XBir - ObrestiOBRESTI

Program ki omogoča izračun zakonskih ali pogodbenih obresti za enkratni znesek za namene hitrega preverjanja, hkrati pa je možen izpis direktno iz programa GS, na primer pošiljanje kupcem ali za morebitne tožbe.

Program omogoča:

  • izračun zamudnih obresti v enkratnem znesku
  • izračun zamudnih obresti iz saldakontov in glavne knjige
  • komforni ali linearni način obrestovanja
  • program omogoča vnos poljubnega števila vrst obresti
  • za vsako vrsto obresti lahko določimo ali se obrestuje zadnji dan
  • za vsako spremembo obrestne mere določimo datum začetka veljave
  • nastavimo lahko, da se pri obračunu obresti prištevajo glavnici
  • možnost prenosa obračunanih obresti v GK
  • izpis obrazcev obračunanih obresti za pošiljanje strankam.

Uporabljamo ga samostojno ali v povezavi s programom Glavna knjiga in saldakonti.