Izberite rešitev:

DIS Poslovno odločanje Obresti Bilance (AOP) Excel-analize GK-SK Glavna knjiga GK SK Server Zunanji podatki Plačilni promet Potni nalogi Knjiga pošte Blagajna Osnovna sredstva Kadrovska evidenca ePlače Plače javna uprava Plače in drugi prejemki Trgovska knjiga Mini fakturiranje Proizvodnja Materialno poslovanje Sun Sun Sun Sun Sun Sun Veleprodaja Maloprodaja

Posebne rešitve

PROGRAMSKA OPREMA ZA KNJIGOVODSKE SERVISE
Interaktivni demo programa xPla
Navodila za pripravo in uvoz iRek v sistem edavki

XBir - Plače

PLAČE

Programski produkt X-Pla je namenjen podjetjem, samostojnim podjetnikom, javnim zavodom in računovodskim servisom za obračunavanje plače in drugih dohodkov.

Program je narejen v skladu z najnovejšimi standardi, ki veljajo za Windows aplikacije. Odlikuje ga visoka stopnja prilagodljivosti in možnost individualnega nastavljanja posameznih vrst dela. Vsi podatki so organizirani v preglednih raziskovalcih, kar omogoča enostaven vnos in pregled podatkov.

 

Program omogoča:

 • Obračun plač za delavce, ki so zaposleni na več delovnih mestih.
 • Obračuni na podlagi tabelaričnega vnosa (hitra priprava obračuna plače).
 • Korekcijo plač s faktorjem uspešnosti ali neuspešnosti.
 • Povezava z modulom Kadrovska evidenca programa X-Bir.
 • Avtomatski vnos za vse delavce na osnovi mesečnega fonda delovnih ur in praznikov ter ročni popravek razlik za posamezne delavce.
 • Obračunavanje kreditov in drugih odtegljajev, bonitet in dodatkov, sindikalnih članarin.
 • Elektronski prenos nalogov na banke ali UJP.
 • Avtomatizirane letne obdelave; dohodnina, M4.
 • Avtomatska izdelava temeljnice za knjigovodstvo in knjiženje podatkov.
 • Poljubno ponavljanje tekočega obračuna za vse ali za določen rang delavcev.
 • Preračun razlik do minimalne plače (možnost dodajanja razlike do minimalne plače ali samo obračuna prispevkov v primeru boleznin).
 • Preračun osnov za refundirana nadomestila na osnovi podatkov iz preteklega leta.
 • Možnost preračuna obračuna plače iz neto v bruto.
 • Vgrajena možnost prenosa podatkov v excel in analiziranja podatkov s pomočjo vrtilnih tabel.
 • Možnost izplačila na različne banke.
 • Možnost oblikovanja plačilnih list v ostalih oblikah (Word).
 • Možnost definiranja formul za izračun glede na zahteve naročnika.
 • Možnost obračuna premij dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
 • Obračun drugih osebnih prejemkov kot so: avtorskih honorarjev, najemnine, podjemne pogodbe, sejnine, nagrade, štipendij ter udeležbe v dobičku z ustreznim obračunom dajatev.
 • Avtomatski prenos v glavno knjigo.
 • Vodenje evidence o delovni dobi.
 • Izdelavo obrazcev REK-1, REK-2, Obrazec 1 ...
 • Letno obdelavo dohodnine, izpis ter prenos v predpisani elektronski obliki DURS.
 • Zakonsko ažuriranje sprememb.

Program vsebuje še:

 • Pripravljeni šifrant obdelav in šifrant vrst dela, ki se nastavijo po želji uporabnika.
 • Šifrante delovnih ur, prispevkov, davkov, prejemnikov, posojilodajalcev, pošt, občin.
 • Obračun plač je mogoč na osnovi bruto vrednosti, števila točk za delovno mesto ali tarifnih koeficientov.