Izberite rešitev:

DIS Poslovno odločanje Obresti Bilance (AOP) Excel-analize GK-SK Glavna knjiga GK SK Server Zunanji podatki Plačilni promet Potni nalogi Knjiga pošte Blagajna Osnovna sredstva Kadrovska evidenca ePlače Plače javna uprava Plače in drugi prejemki Trgovska knjiga Mini fakturiranje Proizvodnja Materialno poslovanje Sun Sun Sun Sun Sun Sun Veleprodaja Maloprodaja

Posebne rešitve

PROGRAMSKA OPREMA ZA KNJIGOVODSKE SERVISE
Interaktivni demo programa xPla
Navodila za pripravo in uvoz iRek v sistem edavki

XBir - Kadri

KADROVSKA EVIDENCA

Program Kadrovska evidenca - Kadri je namenjen obdelavi kadrovskih podatkov, vodenju evidenc o zaposlenih, s tem da omogoča vnos in izpis različnih kadrovskih podatkov, ki so razvrščeni v več logičnih celot.

Podatke o zaposlenih lahko poljubno izpisujemo, možen pa je tudi izpis vseh kadrovskih in splošnih šifrantov. Podatki so razvrščeni v naslednje skupine: rojstvo, bivališče in družina, listine, datumi in dobe, plače, usposobljenost, aktivnosti in še številne druge.

  • Šifranti nam omogočajo nastavitve delovnih mest, šolskih izobrazb - vse lahko poljubno nastavimo
  • Osebna mapa zaposlenega kamor vnesemo osnovne podatke (EMŠO, DŠ, prebivališče, ...), podatke o pogodbi, podatke o dopustih in obdelave za izračun plače,
  • Pripravljamo lahko pogodbe o zaposlitvi, spremljamo delovno razmerje in obračunavamo delovno dobo in spremljamo formalno in neformalno izobraževanje zaposlenih,
  • Izpisujemo lahko Kadrovsko knjigo, osebne kartone zaposlenih, obvestila o dopustih, spisek dopustov po delavcih, izpis porabe dopusta, ...
  • Podatke iz kadrovske evidence lahko avtomatsko prenesemo v modul plače