Registracija delovnega časa

eTM Win kozola

Nova konzola eTM daje možnost brezkontaktnega prihoda in odhoda. Uporabna je predvsem v okoljih kjer se ob določeni uri zvrsti večje število delavcev.

eTM Web

eTM Web predstavlja popolno spletno Silverlight aplikacijo, ki nadomešča standardno konzolo. Prijava je možna kjerkoli na svetu preko inerneta na osnovi PIN-kode, ki je unikatna. Omogoča spremljanje delovnega časa, dela po projektih ter administracijo. Vsak lahko sam ureja svoje stanje v primeru, da ima za to pravico oz. pooblastilo.  

eTM mobile

eTM mobile omogoča prijavo na delo in odjavo z dela ter spremljanje prisotnosti / odsotnosti v podjetju na mobilnem aparatu. Ta možnost je idelana za delo na domu ali na službeni poti. Dovolj je samo vnos pin številke, ki je unikatna. Ta možnost pooblaščena oseba dodeli poljubnim posameznikom.