Time Manager (eTM) - registrator delovnega časa 

Klasični registratorji delovnega časa so dobili konkurenta v oblaku, ki poleg osnovne registracije delovnega časa omogoča še učinkovit nadzor in beleženje vseh aktivnosti zaposlenih. Rešitev eTM namreč omogoča spremljanje po opravljenih delih, lokacijah, stroškovnih mestih, delovnih nalogih ter še mnogo več. Osnova so storitve, ki tečejo v oblaku, kar omogoča registracijo in nadzor iz katere koli lokacije, ki je povezana v internet. Podatki so skrbno shranjeni za požarnimi zidovi na strežnikih na internetu. Uporabniki koristijo storitve v oblaku. eTM trenutno sestavljajo trije samostojni odjemalci, prilagojeni za različna okolja. eTM za Windows phone 7

Aplikacija z uporabo mobilnih tehnologij predstavlja nov pristop k registraciji in spremljanju delovnega časa. Omogoča vse funkcionalnosti klasičnih registratorjev dodatno pa omogoča spremljanje po lokacijah (uporaba GPS), ter dodatno video identifikacijo (web kamera ali fotoaparat). Rešitev temelji na storitvah, ki tečejo v oblaku, komunikacija poteka preko WCF storitev.
Osnovni namen je registracija prisotnosti, poleg osnovnih dogodkov (prihod, odhod) omogoča tudi vse ostale dogodke (malica, sl.izhod, bolniška ...), Nastavitve delovnih časov, urnikov, dogodkov se vršijo na spletnem naslovu http://k.e-tm.si. Uporaba je primerna za tiste posameznike ali podjetja ki želijo natančno spremljat delo svojih zaposlenih. Identifikacija zaposlenih se vrši preko pin kode, dodatno pa je možno uporabljat videoidentifikacijo. Dodatno možnost kontrole in spremljanja zaposlenih omogoča uporaba lokacije (GPS). Uporaba lokacij pa se lahko uporablja tudi za pripravo potnih nalogov.
V okviru delovnega časa je možno spremljat porabljen čas po opravilih. Celotna administracija opravil, delovnih nalogov in strank se vrši na spletnem naslovu http://k.e-tm.si. Uporaba je primerna za posameznike ali podjetja, ki želijo znotraj delovnega časa spremljat porabljen delovni čas. Opravila so povezana z delovnimi nalogi in strankami. Kar omogoča tudi spremljanje opravljenega dela po delovnih nalogih in strankah.
Aplikacija omogoča pregled trenutnega stanja zaposlenih, saldo ur in osnovne statistike ter preglede.