POSODOBLJEN ŠIFRANT DDV

Dodali smo šifro DDV 205 za druge nabave za samoobdavčitev in uredili ustrezne stolpce za Obrnjeno davčno breme v davčnih evidencah in DDV-O. 

Prvotna šifra DDV 201 (Nabave blaga in storitev) je sedaj neaktivna. V primeru, da imate v katerem kontu opredeljeno šifro DDV 201, jo zamenjajte z ustrezno šifro od 202 do 205.

V primeru, da imate obstoječe vknjižbe s šifro DDV 201 in ste v kontu zamenjali npr. na šifro ddv = 205, v Obdelavah v Pripravi DDV izberite funkcijo šifre DDV iz konta kot je na sliki: