REFERENCE

 

Biromatikove programe trenutno uporablja preko 100 pravnih oseb...
med njimi tudi (urejeno po abecednem vrstnem redu) :

Finančne institucije

(več kot 10)

Infond holding d.d.  

Javni sektor

(več kot 30)

Andragoški zavod Maribor
  KBM Invest d.o.o.     II. gimnazija , Maribor
  KBM Infond d.o.o.     Dijaški dom Drava, Maribor
  Krekova družba d.o.o.     OO Rdeči križ Maribor
  Probanka d.d     Gimnazija in sred. kem. šola Ruše
  Probanka DZU d.o.o.     Vrtec Jadvige Golež, Maribor

Podjetja

(več kot 60)

ANNYER d.o.o..  

Računovodski servisi

(več kot 20)

Gregorec Sonja s.p.
  INLES d.d.     Knowledge - Kocjančič Jasna s.p.
  Diversey d.o.o.     Knjigodata - Wochl Regina s.p.
  LUMAR IG d.o.o. -ZLATA GAZELA 2010     Finthink d.o.o. Murska sobota
  TEKOL d.d. Maribor      MSK - Konto d.o.o.
  MTB d.o.o.     MI&AL d.o.o.
  ZIM D.O.O.
    Žunkovič Zdenka s.p.
 
Partner - vreden zaupanja!