Biromatik - logo
je podjetje z 20-letno tradicijo na področju razvoja in izdelave lastnih celovitih poslovnih informacijskih rešitev.

Osnovni podatki

Kratek naziv : BIROMATIK  d.o.o.
Polni naziv : BIROMATIK  d.o.o., podjetje za računalniško obdelavo podatkov
Naslov : Staneta Severja 16, 2000 Maribor, Slovenija
Matična številka : 5310393
DDV številka : SI74950282
Transakcijski račun : 04515-0000292284 pri NKBM
Registrirano kot : družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vložka 1/01139/00, z dne 9.1.1990

Kontakt

Telefon : +386 (02) 300 03 60
Telefaks : +386 (02) 300 03 69
E-pošta : info@biromatik.si

Vodstvo:
  Direktor: Miran Jeler, univ. dipl. inž. gr.
  Vodja razvoja: Danijel Meklav, dipl. inž. rač. in inf.
  Prokurist: mag. Mihaela Jeler, dipl.ekon., inž. gr. 
Sodelavci:
  Organizator IS: Kristijan Gselman, inž. el. 
  Dena Jeler:  poslovni sekretar, računovodstvo 
  Miha Meklav
Zunanji sodelovci:
  Koordinator dela: Karin Čuš Lah, dipl. ekon.
 
Lokacija
Lokacija na kateri se nahajamo:
(Nova vas 1, nasproti OŠ TABOR 1).

Za natančnejši prikaz kliknite na zemljevid

Biromatik

Vizija
Poslovna vizija družbenikov je naprej slediti najsodobnejšim trendom na področju informacijske tehnologije ter ponujati svojim uporabnikom celovite in kakovostne programske produkte.

Prednosti
Prednosti BIROMATIK-a so v izdelavi »butičnih programskih produktov«, to je specialnih rešitev po želji uporabnikov.
Zdraven kakovostnih programskih rešitev nudi BIROMATIK uporabnikom tudi svetovanje, tehnično podporo, izobraževanje ter vzdrževanje programske in stojne opreme.
BIROMATIK ima izkušnje z raznovrstnimi tehnologijami in arhitekturami (področje velikih podatkovnih baz  MS SQL, Oracle,…) in raznovrstnih razvojnih orodij od Delphija do najnovejših Microsoftovih .NET tehnologij.