Kadrovska evidenca

Program Kadrovska evidenca - Kadri je namenjen obdelavi kadrovskih podatkov, vodenju evidenc o zaposlenih, s tem da omogoča vnos in izpis različnih kadrovskih podatkov, ki so razvrščeni v več logičnih celot.

Podatke o zaposlenih lahko poljubno izpisujemo, možen pa je tudi izpis vseh kadrovskih in splošnih šifrantov. Podatki so razvrščeni v naslednje skupine: rojstvo, bivališče in družina, listine, datumi in dobe, plače, usposobljenost, aktivnosti in še številne druge.

  • Šifranti nam omogočajo nastavitve delovnih mest, šolskih izobrazb - vse lahko poljubno nastavimo
  • Osebna mapa zaposlenega kamor vnesemo osnovne podatke (EMŠO, DŠ, prebivališče, ...), podatke o pogodbi, podatke o dopustih in obdelave za izračun plače,
  • Pripravljamo lahko pogodbe o zaposlitvi, spremljamo delovno razmerje in obračunavamo delovno dobo in spremljamo formalno in neformalno izobraževanje zaposlenih,
  • Izpisujemo lahko Kadrovsko knjigo, osebne kartone zaposlenih, obvestila o dopustih, spisek dopustov po delavcih, izpis porabe dopusta, ...
  • Podatke iz kadrovske evidence lahko avtomatsko prenesemo v modul plače

Brezplačno testiranje eTM

Izpolnite obrazec in nam pošljite vaše povpraševanje. Oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.