Plače in drugi prejemki

Programski produkt X-Pla je namenjen podjetjem, samostojnim podjetnikom, javnim zavodom in računovodskim servisom za obračunavanje plače in drugih dohodkov.

Program je narejen v skladu z najnovejšimi standardi, ki veljajo za Windows aplikacije. Odlikuje ga visoka stopnja prilagodljivosti in možnost individualnega nastavljanja posameznih vrst dela. Vsi podatki so organizirani v preglednih raziskovalcih, kar omogoča enostaven vnos in pregled podatkov.

Program omogoča:

 • Obračun plač za delavce, ki so zaposleni na več delovnih mestih.
 • Obračuni na podlagi tabelaričnega vnosa (hitra priprava obračuna plače).
 • Korekcijo plač s faktorjem uspešnosti ali neuspešnosti.
 • Povezava z modulom Kadrovska evidenca programa X-Bir.
 • Avtomatski vnos za vse delavce na osnovi mesečnega fonda delovnih ur in praznikov ter ročni popravek razlik za posamezne delavce.
 • Obračunavanje kreditov in drugih odtegljajev, bonitet in dodatkov, sindikalnih članarin.
 • Elektronski prenos nalogov na banke ali UJP.
 • Avtomatizirane letne obdelave; dohodnina, M4.
 • Avtomatska izdelava temeljnice za knjigovodstvo in knjiženje podatkov.
 • Poljubno ponavljanje tekočega obračuna za vse ali za določen rang delavcev.
 • Preračun razlik do minimalne plače (možnost dodajanja razlike do minimalne plače ali samo obračuna prispevkov v primeru boleznin).
 • Preračun osnov za refundirana nadomestila na osnovi podatkov iz preteklega leta.
 • Možnost preračuna obračuna plače iz neto v bruto.
 • Vgrajena možnost prenosa podatkov v excel in analiziranja podatkov s pomočjo vrtilnih tabel.
 • Možnost izplačila na različne banke.
 • Možnost oblikovanja plačilnih list v ostalih oblikah (Word).
 • Možnost definiranja formul za izračun glede na zahteve naročnika.
 • Možnost obračuna premij dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
 • Obračun drugih osebnih prejemkov kot so: avtorskih honorarjev, najemnine, podjemne pogodbe, sejnine, nagrade, štipendij ter udeležbe v dobičku z ustreznim obračunom dajatev.
 • Avtomatski prenos v glavno knjigo.
 • Vodenje evidence o delovni dobi.
 • Izdelavo obrazcev REK-1, REK-2, Obrazec 1 ...
 • Letno obdelavo dohodnine, izpis ter prenos v predpisani elektronski obliki DURS.
 • Zakonsko ažuriranje sprememb.


Program vsebuje še:

 • Pripravljeni šifrant obdelav in šifrant vrst dela, ki se nastavijo po želji uporabnika.
 • Šifrante delovnih ur, prispevkov, davkov, prejemnikov, posojilodajalcev, pošt, občin.
 • Obračun plač je mogoč na osnovi bruto vrednosti, števila točk za delovno mesto ali tarifnih koeficientov.

Brezplačno testiranje eTM

Izpolnite obrazec in nam pošljite vaše povpraševanje. Oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.